Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Kontaktai
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Veikla/dokumentai
SKU
Paslaugos
Viešieji pirkimai
Administrator


Ugdymas karjerai
Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-11-13
Naujienos arrow Apie progimnaziją arrow Bendrosios nuostatos
Bendrosios nuostatos Spausdinti El. paštas
 1. Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Šiaulių „Juventos“ progimnazija, trumpasis pavadinimas – „Juventos“ progimnazija. Progimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190532139.
 2. Progimnazijos istorija: 1971 m. rugsėjo 1 d. įsteigta Šiaulių 12-oji vidurinė mokykla. 1999 m. mokyklai suteiktas „Juventos“ vardas. 2004 m. mokykla pertvarkyta į Šiaulių „Juventos“ pagrindinę mokyklą.
 3. Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 4. Progimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.
 5. Progimnazijos savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė.
 6. Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba, kodas 188771865, adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT - 76295 Šiauliai.
 7. Progimnazijos buveinė – P. Višinskio g. 16, LT - 77155 Šiauliai.
 8. Progimnazijos neformaliojo muzikinio ugdymo skyriaus buveinė – P. Višinskio g. 16, LT-77155 Šiauliai.
 9. Progimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
 10. Mokyklos tipas – progimnazija.
 11. Progimnazijos pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla. Kitos progimnazijos paskirtys – muzikinio ugdymo mokykla.
 12. Mokymo kalba – lietuvių.
 13. Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.
 14. Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.
 15. Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:
  1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas (5 – 8 kl.), kodas 85.31.10;
  2. kitos švietimo veiklos rūšys:
   1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
   2. pradinis ugdymas (1 – 4 kl.), kodas 85.20;
   3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
   4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
   5. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
   6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
 16. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

Progimnazija išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus (kodas 9201).

Progimnazijoje vykdomos mokinių bei jų tėvų laisvai pasirinktos neformaliojo švietimo programos
 • Pradinio (trukmė - 4 metai, 1 - 4 kl.) ir pagrindinio (trukmė 4 - metai, 5 - 8 kl.). muzikinio ugdymo programos, suteikiančios galimybę įgyti grojimo muzikos instrumentu kompetenciją.
 • Kryptingo meninio ugdymo programos (trukmė 1 - 8 metai, 1 - 8 kl.), suteikiančios galimybę ugdyti meninės saviraiškos įgūdžius, dainuojant, muzikuojant, šokant meniniuose kolektyvuose.
 • Kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programa.
 • Kitas programas mokykla siūlo atsižvelgdama į moksleivių poreikius, gebėjimus ir brandą.

Pastaba. Schemoje „Šiaulių „Juventos“ progimnazijos klasių struktūra ir mokinių skaičius“ pateikti 2011 m. rugpjūčio 10 d. duomenys.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2013-11-13 )
 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing