Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Administrator


Ugdymas karjerai

Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-12-16
Naujienos arrow Apie progimnaziją arrow Veiklos įsivertinimas
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2016 – 2017 m.m. Spausdinti El. paštas

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2016 – 2017 m. m.

Tikslas: Atlikti progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą.

Uždaviniai:

 1. Rinkti, apdoroti, analizuoti, įforminti progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.
 2. Bendradarbiauti su progimnazijos taryba analizuojant veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.
 3. Remiantis progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, ruošti rekomendacijos progimnazijos veiklos planavimui.
 4. Iniciuoti veiklas progimnazijos veiklos tobulinimui.
 5. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos progimnazijos veiklos kokybę.
 6. Teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie įsivertinimui pasirinkto veiklos rodiklio tobulinimo rezultatus.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo teisinė bazė

Progimnazijos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programos, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“, 2016 m. kovo 29 d. Nr. V-267.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai

 • Renata Debesytė, Vaida Pozniakovienė – veiklos kokybės stebėsenos poskyrio vedėjos.
 • Sandrėja Brasaitė – pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, informacinių technologijų mokytoja.
 • Vilija Klimavičienė – anglų kalbos mokytoja.
 • Loreta Laurinaitienė – fortepijono mokytoja.
 • Aida Zorienė – pradinių klasių mokytoja.
 • Laimutė Skyrienė – tikybos mokytoja.
 • Irmunda Barkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Rasa Dauliuvienė – pradinio ugdymo skyriaus vedėja.
 • Violeta Juodpusienė – neformaliojo muzikinio ugdymo skyriaus vedėja.
 • Jūratė Ančerevičiūtė – neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo planas  

Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos

Apklausos rezultatai: atskirų mokinių pažanga, išmokimo stebėjimas

Mokinių, mokinių tėvų (globėjų) apklausa 2016 m.

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2015-2016 m.m.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2014-2015 m.m.  

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2013-2014 m.m.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2012-2013 m.m.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2011-2012 m.m.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2010-2011 m.m.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2016-12-12 )
 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing