Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Kontaktai
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Veikla/dokumentai
Paslaugos
Viešieji pirkimai
Administrator
Ugdymas karjerai


Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2017-07-22
Naujienos arrow Bendrasis ugdymas
Bendrasis ugdymas Spausdinti El. paštas

1. 1 – 8 kl. ugdymo procesas pradedamas 2016 rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

KlasėUgdymo proceso pabaigaUgdymo proceso trukmė savaitėmis
1-5 klasės2017-05-3032
6-8 klasės2017-06-0234

2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

3. 1-8 klasių mokiniams mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 1-5 klasės6-8 klasės
I pusmetis2016-09-01 – 2017-01-202016-09-01 – 2017-01-20
II pusmetis2017-01-23 – 2017-05-302017-01-23 – 2017-06-02

4. 1-8 klasių mokiniams skiriamos atostogos:

AtostogosPrasideda Baigiasi
Rudens 1-8 kl.2016-10-312016-11-04
Žiemos (Kalėdų) (1-8 kl.) 2016-12-272017-01-06
Žiemos (6-8 kl.)2017-02-172017-02-17
Pavasario (Velykų) (1-8 kl.)2017-04-102017-04-14
Vasaros (1-5 kl.)2017-05-302017-08-31
Vasaros (6-8 kl.)2017-06-052017-08-31

5. Suderinus su Mokyklos taryba, du kartus per mokslo metus 1-5 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos.

Atostogos prasidedaAtostogos baigiasi
2017-02-202017-03-03

6. Ugdymo procese kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai pagal mokinių poreikius parinktai veiklai per mokslo metus 1-4 klasėse skiriama 7 ugdymo proceso dienos, 5 klasėse – 5 dienos , 6-8 klasėse – 8 dienos. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

7. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, mokyklos vadovas priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja savivaldybės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją. Jei pamokos nevyko dėl ekstremalių situacijų dienyne žymimos datos ir pamokos turinio grafoje rašoma „Pamoka nevyko dėl ...“. Tokiais atvejais koreguojami ilgalaikiai/teminiai planai.

8. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neatvykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai.. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio dienyne žymimos datos ir pamokos turinio grafoje rašoma „Pamoka nevyko dėl ...“. Tokiais atvejais koreguojami ilgalaikiai /teminiai planai.

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2016-08-24 )
 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing