Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Administrator


Ugdymas karjerai

Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-12-16
Naujienos
Būreliai, projektai, skirti neformaliųjų kompetencijų ugdymui 2017-2018 m.m. Spausdinti El. paštas

 

1B, 1D, 2D, 3D kl. - šachmatų būrelis login*ukams

Mokyt. S. Petuchovskis

Šachmatų žaidimas puikiai treniruoja atmintį: vaikai ima lengviau įsiminti bet kokią informaciją. Yra sparčiai lavinama vaikų vaizduotė, dėl ko stiprėja jų kūrybiniai gebėjimai. Didelę įtaką šachmatų žaidimas daro vaiko charakteriui: ugdomas organizuotumas, atsakingumas, ryžtingumas, kovingumas. Šachmatais žaidžiantys vaikai iš kitų išsiskiria gebėjimu siekti tikslo.

***

 

1b, 1d, 2d, 3d kl. ankstyvojo matematinio – loginio ugdymo būrelis „Login*ukai“

Mokyt. E.Bukienė

Programos tikslas – formuoti teigiamą mokinių požiūrį į tiksliuosius mokslus, sudaryti sąlygas bręsti kaip kūrybingoms asmenybėms, ugdyti STEM kompetencijas. STEM – visame pasaulyje atgimusi prioritetinė ugdymo kryptis, kurioje akcentuojama holistinio, integruoto, praktika grįsto, žaismingo, kūrybiško mokymosi svarba.

Modernioje ir šiuolaikiškoje ugdymo(si) aplinkoje login‘ukai mokysis matematikos, logikos, skaičiuoti japoniškais skaitliukais (abaku), inžinerijos, informacinių technologijų, programavimo, atliks gamtos mokslų tyrimus ir eksperimentus. Mokiniai taip pat lankys šachmatų ir robotikos (VEX IQ, Lego) užsiėmimus.

***

2b kl. teatrinio ugdymo būrelis „Pasakų namelis“

Mokyt. D.Dundulienė

Mokiniams patinka vaidinti. Tai puikus būdas gerai praleisti laisvalaikį, plėtoti kūrybines galias, puoselėti vaiko individualumą ir socialumą. Mokiniai sužinos, kas yra teatras, žiūrės spektaklius, gamins dekoracijas, vaidins per pirmokų 100 - dienį ir Mamyčių šventę.

***

3a kl. tęstinis mokyklinis projektas „Sveikuoliukai“

Mokyt. A.Mažinavičienė

Mokiniai turės galimybę rasti sau tinkamus ir sveikatą tausojančius fizinio aktyvumo būdus, gebės kurti sveiką aplinką, formuos sveikatą palaikančią gyvenseną. Vaikai, patirdami sėkmę, įgis galimybę formuoti ir plėtoti sveikos gyvensenos įpročius. Tai turės didelės įtakos jų gyvenimo kokybei.

***

 

2a, 3b, 4a kl. projektinė veikla „Sveikuoliukų mokyklėlė”

Mokyt. – A.Dirginčienė, I.Karskienė, D.Gedminienė

Sveika mityba, aktyvus gyvenimo būdas, gera nuotaika mus daro laimingais. Sveikai gyventi yra smagu! Mokiniai sieks sveikai maitintis, tirs savo šeimos mitybos įpročius. Mokysis valdyti savo emocijas žaisdami. Aktyviai leisdami laiką, sportuodami, šokdami, įsitikins, jog sportas padeda atsipalaiduoti, stiprėti, kelia nuotaiką. Išmoks keletą naujų judrių žaidimų. Kurs sveikuoliško savaitgalio programas.

***

 

2 - 3 kl. etnokultūrinis būrelis „Iš tautosakos skrynelės”

Mokyt. R.Vasiliauskienė

Būrelį lankantys mokiniai formuos sveikos gyvensenos įpročius. Susipažins su vitaminais ir jų nauda. Išgirs gydytojų patarimus apie stiprų ir sveiką kūną. Padės atsikratyti netinkamų įpročių ir pomėgių. Kurs trumpalaikius projektus ,,Ką pasakoja arbatos puodelis“, „Svečiuose pas močiutę“. Atliks tyrimus „Mūsų pusryčiai“, „Ką mes geriame?“. Sukauptą medžiagą pristatys miesto ir apskrities pradinių klasių mokinių konferencijose.

***

 

2 - 3 kl. sporto būrelis „Sportuok ir būsi sveikas“

Mokyt. R.Valukonienė

Mokinukai ugdysis sveikos gyvensenos įgūdžius, sportuos, rinkdamiesi aktyvų gyvenimo būdą. Būrelio nariai dalyvaus tarpklasinėse varžybose, išmoks naujų žaidimų. Vyks bendri „Juventos“ ir Medelyno progimnazijų sporto renginiai.

***

3 kl. – IKT įgūdžių ugdymo būrelis „Mąstydamas atrask, kurdamas siek”

Mokyt. V.Kairienė

Tikslas - skatinti nuolat mąstant kurti, aktyviai dalyvauti projektuose, renginiuose.

Vyks kūrybinės veiklos, vaikai atliks logines užduotis.

***

4 kl. – ekonomikos būrelis „Jaunieji ekonomistai“

Mokyt. D.Gedminienė

„Jaunieji ekonomistai” susipažins su ekonomikos dėsniais, tobulins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, domėsis supančia aplinka, mokysis valdyti savo finansus.

***

4 kl. - IKT įgūdžių ugdymo būrelis „Ieškok, kurk, tobulėk“

Mokyt. A.Zorienė

Būrelio užsiėmimuose mokysimės saugiai naršyti interneto platybėse, atrinkti informaciją, kurti ir rengti viktorinas. Susipažinsime su patraukliomis ir naudingomis programomis, plėsime savo akiratį ir kartu ieškosime, kursime ir tobulėsime, pasitelkę inovatyvias naujų technologijų galimybes.

Juk žaisdami galime tobulinti savo žinias, kurdami nustebinti, o ieškodami atrasti netikėtų ir naujų dalykų.

***

4 kl. – sporto būrelis

Mokyt. – K.Kairienė

Vaikų sveikata kasmet prastėja. Svarbu nuo pradinių klasių skatinti mokinių fizinį aktyvumą, mokyti juos susidaryti darbo, poilsio ir fizinės veiklos planą. Būrelio užsiėmimuose mokiniai ne tik gerins savo sportinius įgūdžius (vikrumą, šoklumą, taiklumą, greitumą, koordinaciją, kamuolio varymą), bet ir mokysis sveikos gyvensenos principų. Treniruočių, varžybų, paskaitų, švenčių metu mokiniai galės įsitikinti, jog pergalės iškovojamos sunkiu asmeniniu ir kolektyviniu darbu.

***

5 – 6 kl. - sporto būrelis „Kvadrato žaidimas“

Mokyt. I.Razumienė

Sportinių ir judriųjų žaidimų būrelio užsiėmimuose bus ugdomos įvairios moksleivių raumenų grupės, mokoma kvadrato ir judriųjų žaidimo taisyklių, sportinių žaidimų taktikos, įgūdžių. Moksleiviai bus ruošiami tarpklasinėms ir tarpmokyklinėms mergaičių ir berniukų kvadrato varžyboms.

***

6 - 7 kl. - VEX robotika

Mokyt. L.Tamošiūnas

Daugelis studijuojančiųjų tiksliaisiais ir gamtos mokslais susidomi dar 5 - 8 klasėje, o lemiamą įtaką apsisprendimui turi tokie aspektai, kaip mokytojų gebėjimas sudėtingus dalykus išaiškinti per praktinius pavyzdžius.

Vienas iš perspektyviausių sprendimų - tai robotikos pamokos mokykloje. Vaikai konstruodami, kurdami robotus susipažįsta su fizika, sprendžia inžinerijos klausimus, ieško optimalių radioelektronikos sprendimų, tobulina programavimo įgūdžius. Robotikos užsiėmimuose lavinami gamtos, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos mokslai, skatinami pažinimas, iniciatyvumas ir kūrybingumas. Robotikos užsiėmimuose išmoksime kurti ir konstruoti robotus, kurie veiktų kuo tiksliau ir atliktų jiems keliamas užduotis bei dalyvausime varžybose.

***

5 – 8 kl. dailės būrelis „Dailė kitaip“

Mokyt. L.Jurevičiūtė

Per būrelio užsiėmimus mokiniai susipažins su naujomis tapybos, grafikos, erdvinės raiškos technikomis, tobulins kompozicijos įgūdžius naudojant netradicinius mokymo(si) būdus, žaidimus. Bus siekiama ugdyti mokinių meninės raiškos gebėjimus, skatinamas dalyvavimas kultūriniame mokyklos, miesto gyvenime, bendradarbiavimas meninėje veikloje. Būrelio nariai apipavidalins mokyklos renginius, šventes, puoš interjerą.

***

5 – 8 kl. – fotografijos būrelis

Mokyt. R.Linkevičienė

Teorinės dalies tikslai:

Supažindinti su fotografijos istorijos (Lietuvos ir užsienio) vystymosi raida, visuomenės sampratos kaita, fotografijos koncepcijos formavimo metodų įvairovė. Supažindinti su analogine ir skaitmenine fotografijos technika ir technologijomis. Suteikti žinių apie šiuolaikinės fotografijos sampratą, formas, galimybes, principus, specifiką (kompozicijos pagrindai, portretai, peizažai, reportažai ir kiti žanrai, estetika, kurią įtakoja mada, reklama, „asmenukių“ ir vartotojiška kultūra).

Praktinė dalis:

Mokiniai mokysis atlikti jiems skirtus kūrybinius darbus ir juos analizuoti (idėją, koncepcija, pagrindinę mintį ir kt. įprasmintą nuotraukose), dalyvauti įvairiuose mokinių fotografijos darbų konkursuose, parodose. Vyks pažintinės – edukacinės išvykos į dailės galerijas, Fotografijos muziejų, įvairius miesto renginius, kūrybinis darbas grupėse ir individualiai. Dalyvaujant ir atliekant reportažus įvairiuose viešuose renginiuose bei parodose, mokiniams bus suteikiamos galimybės susipažinti su žinomais Lietuvoje žmonėmis. Mokyklos bendruomenei bus rengiami nuotraukų pristatymai.

***

 7 – 8 kl. - sporto būrelis „Krepšinio žaidimas“

Mokyt. I.Razumienė

Treniruočių metu bus ugdomos įvairios moksleivių raumenų grupės, mokoma krepšinio žaidimo taisyklių, taktikos, pagrindinės stovėsenos bei judėjimo. Moksleiviai bus ruošiami tarpklasinėms ir tarpmokyklinėms berniukų krepšinio varžyboms.

***

 

5 – 8 kl. sporto būrelis „Stalo teniso žaidimas“

Mokyt. L.Sabaliauskienė

Per treniruotes mokiniai bus skatinami judėti, žadinamos teigiamos emocijos, ugdomi teigiami charakterio bruožai. Mokiniai sutvirtins įvairias raumenų grupes, lavins koordinaciją bei reakciją. Bus mokoma stalo teniso žaidimo taisyklių ir taktikos, ruošiamasi tarpklasinėms ir tarpmokyklinėms berniukų ir mergaičių varžyboms, draugiškiems stalo teniso turnyrams.

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2017-09-11 )
 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing