Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Administrator


Ugdymas karjerai

Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-12-11
Naujienos
Projektinė veikla 2012 - 2013 m. m. Spausdinti El. paštas

Projektinė veikla 2012 - 2013 m. m.

Projekto pavadinimas

Trukmė

Projekto koordinatorius mokykloje

Darbo grupės nariai

Mokinių klasės, amžius

Mokinių skaičius

Trumpas projekto aprašymas

Mokyklos lygmuo

„Profesijų pasaulyje“

2012 -2013 m. m.

J.Klastaitienė

-

7 - 11 m.

1- 4 klasės

361

Mokiniai domėsis artimiausios aplinkos profesijomis, rinks medžiagą apie jas, per praktinę veiklą mokysis pažinti save, savo savybes ir pomėgius, rinks ir apibendrins informaciją apie dominančias profesijas, mokysis dirbti individualiai ir bendradarbiauti grupėje. Užsiėmimai vyks mokykloje, muziejuose, profesinio rengimo centruose, tėvų darbovietėse ir kt.

„Karjeros ABC“

2012 2013 m. m.

L.Giedraitienė

V. Bernikienė

11 – 13 m.

5, 7 klasės

487

Dalyvaudami projektinėje veikloje mokiniai mokysis geriau pažinti save, apibendrinti įgytas žinias ir planuoti jų panaudojimo galimybes, modeliuos ir imituos situacijas, spręs su karjera susijusias problemas, pristatys susistemintą informaciją apie karjerą mokyklos bendruomenei.

„Įžymūs Lietuvos žmonės“

2012-12

2013-02

I.Mitkevičienė

J.Klastaitienė A.Ščiukienė V.Bumblauskaitė

10 - 11 m.

4 klasės

95

Mokiniai susipažins su Lietuvos kunigaikščiais bei Lietuvos gyvenimu jų valdymo metais, ieškos dabartinės ir praeities Lietuvos panašumų ir skirtumų,  analizuos įžymių Lietuvos žmonių biografijas, jų vertybes. Mokiniai mokysis atlikti projektines užduotis, rinkti informaciją ir ją analizuoti.

„Sveikas vaikas sveikoje aplinkoje“

2012 -2013 m. m.

A.Čepulėnienė -

8 m.

2a klasė

25

Naujoji nacionalinė sveikatos strategija labiau orientuota į sveikos gyvensenos skatinimą. Jį palaikantis projektas suteiks mokiniams galimybę rasti sau tinkamus fizinio aktyvumo, sveikatinimo būdus. Kartu mokiniai bus supažindinami ir su aplinkosauginėmis idėjomis, kurios turi tiesioginį ryšį ir neginčijamą įtaką sveikai gyvensenai. Mokiniai, patirdami sėkmę, galės formuoti sveikos gyvensenos įpročius - tai turės didelės įtakos gyvenimo kokybei, psichinei gerovei.

„Pasakų šalyje“ 2012 -2013 m. m. A.Čepulėnienė -

8 m.

2a klasė

25

Mokiniai susipažins su pasakų kūrėjais, rašytojais, poetais, plės savo kūrybines galimybes, inscenizuos,  iliustruos pasakas, turtins žodyną, puoselės rašytinę ir sakytinę lietuvių kalbą.

„Kalėdinės dainos“ 2012 m. gruodis I.Ratkevičienė

J.Sutkuvienė L.Tomanaitė J.Jakubauskas J.Ričkuvienė K.Gascevičienė Ž.Tolstikova

O.Ševčenko

13 – 14 m.

8 klasės

121

Šio projekto vykdymo laikotarpiu 8 klasių mokiniai bendruomenės pasveikinimui rinksis kalėdinę klasės dainą, rengsis jos inscenizavimui, „gyvam“ atlikimui anglų, prancūzų, vokiečių, italų, rusų, lietuvių kalba. Pasirodymų metu žiūrovai ekrane matys dainos žodžius, tad galės pritarti. Šis šaunus renginys palydint senuosius metus – mokyklos tradicija, kurią su malonumu palaiko mokiniai ir mokytojai.

Miesto lygmuo

„Sveikuoliukų greituoliukų klubas“

(finansuojamas Šiaulių miesto Sveikatos skyriaus)

2012 -2013 m. m.

I.Karskienė

A.Dirginčienė K.Kairienė A.Čepulėnienė

7 - 10 m.

1 – 3 klasės

75

Projekto renginių metu mokinius supažindinsime su fizinio aktyvumo reikšme jų savijautai ir sveikatai, nuolat skatinsime mokinius ir jų tėvelius sportuoti, būti fiziškai aktyviems. Daugelį užsiėmimų vesime gamtoje, mokyklos stadione. Glaudžiai bendradarbiausime su mokinių tėveliais, miesto visuomene. Organizuosime kvadrato, estafečių varžybas, paspirtukų šventę, šuoliukų su šokdynėmis konkursą, ištvermės žygį Juodlės pažintiniu taku, judriąsias pertraukas. Organizuosime keletą paskaitų, disputų, parodų, susitikimų, mokymų. Skaitysime straipsnius sveikos gyvensenos tema, leisime stendus, piešime piešinius. Mokysime vaikus gaminti sveikas salotas, desertus, aiškinsime sveiko maisto ir švaraus vandens įtaką jaunam organizmui. Ruošime mergaites dalyvauti estafetėse „Stiprios, drąsios, vikrios“, kurias padės organizuoti Lietuvos moterų sporto federacija.

Tapk atsakingu

(finansuojamas Šiaulių miesto Aplinkosaugos skyriaus)

2012-2013 m. m.

K.Kairienė

A.Dirginčienė A.Zorienė D.Gedminienė

7 – 10 m.

1 – 3 klasės

75

Ekologinis požiūris į gyvenimą yra mūsų gyvenimo ateitis. Projekto „TAPK ATSAKINGU“ veiklų metu kviesime pradinukus ir jų tėvelius priimti draugišką gamtai gyvenimo būdą:

  • mažiau vartoti,
  • rūšiuoti šiukšles,
  • taupyti vandenį, elektrą,
  • kurti ekologišką namų aplinką,
  • globoti gyvūnus, gamtą,
  • rinktis ekologišką transportą,
  • rūpintis sveika mityba.

„Tu parodyk, ką gali, aš parodysiu, ką moku“

2012-2013 m. m.

R.Valukonienė A.Čepulėnienė

8 m.

2 klasės

50

Mokiniai tobulins vikrumą, lankstumą, judesių koordinaciją, ugdysis ištvermę,  bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus. Bendradarbiaujant  su Šiaulių „Medelyno“ mokykla, bus organizuojamas renginys „Tu parodyk, ką gali, aš parodysiu, ką moku“.

Respublikos lygmuo

„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

(1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002

2012 – 2013 m. m.

L.Giedraitienė

J.Ančerevičiūtė J.Klastaitienė R.Karžinauskeinė R.Budrienė V.Bernikienė G.Šimonienė

7 – 15 m.

1 – 8 klasės

848

Progimnazijoje, bendradarbiaujant su Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru, vykdomas profesinis orientavimas, siekiama  įvesti karjeros paslaugų sistemą. Bus teikiamos šios paslaugos:

  • ugdymas karjerai – tai kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas įgyvendinat ugdymui karjerai skirtą programą;
  • profesinis informavimas – informacijos apie mokymosi ir darbo galimybes sisteminimas, pateikimas;
  • profesinis  konsultavimas – , konsultacijos, kurių tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais, formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti būdus jiems įgyvendinti.

Mokiniai plėtos karjeros kompetencijas, mokytojai ieškos galimybių ugdymo karjerai programos integracijai.

„Kas moka žodį – randa kelią“

2013 m., vasario, kovo mėn.

A.Ščiukienė

V.Bumblauskaitė I.Mitkevičienė J.Klastaitienė

8 – 11 m.

2 – 4 klasės

261

Projekto metu mokiniai domėsis vaikų literatūra, kurs eilėraščius, pasakas, padavimus apie tėvynę, jos gamtą, žmones. Kūrinius mokiniai pristatys Respublikinėje pradinių klasių mokinių konferencijoje „Kas moka žodį - randa kelią“... (Just. Marcinkevičius), kuri bus organizuojama 2013 m. kovo 20 d.

„Muziejus – mokykla – moksleivis.  Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ 2012 m. rugsėjo mėn., 2014 m. kovo mėn. R.Dauliuvienė

D.Gedminienė K.Kairienė A.Zorienė R.Vasiliauskienė

9 – 10 m.

3 klasės

93

Projekto partneris – Šiaulių  „Aušros“ muziejus, vykdantis 8 ak. val. (6 improvizuotų pamokų ir pertraukų) neformaliojo švietimo edukacinę programą „Per tarpukario mokyklos klasę – į tautos istorijos pažinimą“. Ji vyks specialiai projektui įrengtoje Lietuvos tarpukario mokyklos klasėje, mokiniai bus aprūpinti mokymosi priemonėmis, būtinomis edukacinei programai įgyvendinti. Veikla numatyta 2013 m. kovo - balandžio mėnesiais.

Tarptautinis lygmuo

Fondas/ dalyvaujančios šalys

Projekto pavadinimas

Trukmė

Projekto koordinatorius mokykloje

Darbo grupės nariai

Klasės, mokinių amžius

Mokinių skaičius

Trumpas pristatymas

ŠMM, Europos sąjungos struktūrinis fondas

„Mokykla tėvams ir auklėtojams“

2012 m. – 2014 m.

R.Dauliuvienė

L.Skyrienė R.Vargalienė V.Bumblauskaitė E.Poderienė R.Budrienė R.Karžinauskienė J.Ančerevičiūtė

11 – 15 m.

5 – 8 klasės

 

14

Projektas, vykdomas kartu su visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus",  skatins mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą Lietuvos švietimo ir ugdymo institucijose. Bus paruošta metodinė medžiaga, apmokytas 1 administracijos darbuotojas, vykdomi 48 valandų mokymai,  apmokytas 1 programos „Tiltai” instruktorius, 1 supervizuotas programos diegimo instruktorius, 14 mokinių. Bus sudaryta galimybė mokytis, keistis patirtimi nacionaliniu lygmeniu elektroninėje erdvėje. Vyks tarptautinė konferencija Vilniuje.

Švedija „Save the children“

„Saugi mokykla“
(2 etapas)

2012 – 2013 m. m.

R.Karžinauskienė

L.Skyrienė R.Vargalienė V.Bumblauskaitė E.Poderienė R.Budrienė R.Dauliuvienė J.Ančerevičiūtė

7 – 15 m.

1 – 8 klasės

848

2011 - 2012 m. m. baigėsi I - asis projekto „Saugi mokykla“  etapas. Mokyklos bendruomenė išmoko atpažinti patyčias, tinkamai į jas reaguoti. 2012 m. rugsėjo mėnesį prasidėjo II - asis projekto etapas. Projektą vykdo Vaiko gerovės komisijos nariai, kurie ne tik toliau gilins savo psichologines žinias, bet ir dalinsis patirtimi su naujaisiais projekto partneriais - Šiaulių J.Janonio ir S.Daukanto gimnazijų bendruomenėmis.

Comenius
(Turkija, Ispanija, Slovakija, Italija, Lenkija, Graikija)

„Sušlapti tame pačiame lietuje ir sušilti toje pačioje saulėje“

2011 -2013 m. m.

A.Dirginčienė

E.Šliauterienė L.Mikutienė A.Šliauteris I.Karskienė A.Butkienė D.Gedminienė G.Šimonienė

7 - 13 m.

1a,b, 2b, 3b, 6a,b klasės

83

Pradinukai supras bendravimo ir bendradarbiavimo tarp skirtingų šalių, tautų, religijų svarbą. Mokiniai ruoš pristatymus apie savo šalies maistą, gėrimus, tradicijas,  dainas, šokius, kultūrą.

Nordplus Junior
(Suomija, Danija, Latvija, Estija, Islandija, Norvegija)

„Sveikas maistas ir popamokinė veikla pradinėse klasėse“

2012 -2013 m. m.

A.Dirginčienė

I.Karskienė A.Butkienė D.Gedminienė

7 - 9 m.

1a,2b,3b klasės

73

Projekto dalyviai mokysis sveikai maitintis, ieškos alternatyvos nacionaliniams, tačiau ne itin sveikiems patiekalams ir gėrimams. Bus atliekami bandymai ir eksperimentai apie rūgščių poveikį dantims. Projekto metu mokytojai vyks į keliones, kurių metu ves užsiėmimus partnerinių šalių mokiniams. Dalyviai susipažins su kitų šalių tradiciniais patiekalais, gėrimais, sužinos, kokios kultūros, auginamos partnerinėse šalyse, pasiekia mūsų šalį.

Nordplus Junior
(Latvija, Švedija, Islandija)

„Didelis mėlynas brangakmenis Visatoje“

2012 -2013 m.m.

L.Giedraitienė

V.Girčius V.Klimavičienė R.Karžinauskienė L.Skyrienė

13 - 14 m.

7 - 8 klasės

12

Projekto metu mokiniai  nagrinės keturias temas: „Gyvūnai“, „Vanduo“, „Energija“, „Maistas“. Bendradarbiaudami mokiniai ieškos būdų gamtos išteklių tausojimui, projektinių susitikimų metu dalinsis susisteminta informacija apie gamtos išteklių saugojimo būdus su partnerinių mokyklų mokiniais ir mokytojais. Projektinių susitikimų metu mokiniai gyvens priimančios šalies mokinių šeimose, susipažins su šalies kultūra.

eTwinning

„Snaphot of Europe 2013“

2012 -2013 m. m.

A.Dirginčienė

-

10 – 11 m.

3b klasė

24

Projektas jau vyksta trečius metus. Jame dalyvauja vis daugiau pradinukų iš įvairių Europos šalių. Projekto metu vykdomas fotografijų konkursas, skelbiantis keturias temas: „Sportas“, „Vieta“, „Žmonės“, „Gamta“. Geriausios mokinių nuotraukos (po 1 iš klasės) talpinamos projekto blog*e ir vertinamos. Išrenkamos kiekvienos temos geriausios nuotraukos.

eTwinning

„Mokyklų vizija 2013“

2012 -2013 m. m.

A.Dirginčienė

L.Stankuvienė E.Šiauterienė A.Butkienė

10  - 11 m.

3b klasė

24

3b klasė konkursui pristatys lietuvių kompozitoriaus vaikams dainą.

eTwinning

„Europos grandininė reakcija 2013“

2012-2013 m. m.

A.Dirginčienė

D.Gedminienė

8 – 11  m.

2b, 3b klasės

49

„Europinė grandininė reakcija“ - tai  technologijų bei meno projektas ir konkursas pradinėms mokykloms, kurį inicijavo Dave Schrauwen, mokytojas iš Belgijos, ir Michael Purves, mokytojas iš JK. Ši iniciatyva kvietė pradines mokyklas iš Europos šalių sukurti filmą, vaizduojantį grandininę reakciją. Mokiniai gali susipažinti su savo bendraamžių iš kitų Europos šalių darbais, kitomis kultūromis bei kalbomis ir komentuoti savo naujų draugų atsiųstus vaizdo įrašus, lyginti savo darbą su kitų darbais, skatinti pastebėti partnerinių komandų darbuose privalumus. Projektas tęstinis. Jame mokykla dalyvaus jau trečius metus. Juventiečiams iškeltas  uždavinys - sukurti grandininę reakciją, panaudojant įvairius daiktus.  Tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą, draugiškumą, kantrybę, mokyti dirbti grupėse, siekti užsibrėžto  tikslo.
Projekto tinklalapis http://www.ecr2013.blogspot.com//

eTwinning

„Europiean Folk Heroes“

2012 -2013 m. m.

A.Dirginčienė

A.Butkienė

10 - 11 m.

3b klasė

24

Kiekviena projekte dalyvaujanti klasė per 10 minučių  filmuką turi pristatyti savo šalies pasirinktą žymų žmogų - herojų. Antrokai rinks medžiagą apie M. K. Čiurlionį, pieš, kurs miniatiūras.

eTwinning

„Būsime menininkai matematikai“

2012 -2013 m. m.

A.Dirginčienė

A.Butkienė

10 – 11 m.

3b klasė

24

Tai tęstinis projektas, kurio metu mokiniai per matematiko pamokas ne tik skaičiuos, bet ir taps menininkais – kūrėjais (matematika mus supa iš visų pusių - parduotuvėje, pamokoje, namuose, parodose). Projekto metu mokytojai ir mokiniai dalinsis idėjomis ir rezultatais, patarimais ir komplimentas.

eTwinning

„Sportas – sveikata“

2012 -2013 m. m.

R.Valukonienė

I.Ratkevičienė

9 – 10 m.

2c klasė

25

Projekto metu mokiniai stengsis išsiaiškinti, kokią reikšmę turi kūno kultūra mokinių sveikatai. Vyks akcijos, skatinančios sveiką gyvenseną, mokiniai rašys apie renginius, juos pieš, domėsis kitų šalių analogiška mokinių veikla.

eTwinning

„Aukime sveiki ir žvalūs“

2012 -2013 m. m.

V.Bumblauskaitė

A.Ščiukienė I.Mitkevičienė J.Klastaitienė S.Abalikštienė

10 - 11 m.

4b klasė

95

Veiklos, kurios bus organizuojamos projekto metu: 
klasių prisistatymas, „Judrioji savaitė“, arbatų pristatymas ir degustacija „Vaistažolių galia“, linksmosios šeimų  estafetės, spektaklio „Vaisių ir daržovių mitingas“ peržiūra ir kt.

 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing