Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas į mokyklą
Laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Nuotolinis ugdymas
Administrator


Ugdymas karjerai
Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:40
II.8:45 - 9:25
III.9:35 - 10:15
IV.10:25 - 11:05
V.11:30 - 12:10
VI.12:20 - 13:00
VII.13.10 - 13.50
VIII.13.55 - 14.35
IX.14.40 - 15.20
X.15.25 - 16.05

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2021-06-13
Naujienos arrow Projektai
Erasmus + Spausdinti El. paštas

„Juventiečiai“ dalyvaus naujame tarptautiniame projekte

2018 – 2020 m.m. Šiaulių „Juventos” progimnazijos pedagogų bendruomenė dalyvaus naujame Erasmus+ KA1 projekte „Projektinis mokymas(is) – įrankis sėkmingam visuminiam asmenybės ugdymui“, finansuojamame remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis (administratorius - Lietuvos Švietimo mainų paramos fondas).

2018 m. progimnazijos veiklos plane numatyta sukurti STEAM krypties ugdymo modelį 5-8 kl. bei jo aprašą (iki šiol buvo numatytos tik programos tęstinumo gairės, o programa vykdoma tik 1-4 klasėse). Vis garsiau kalbant apie kontekstinį ugdymą, akcentuojantį holistinį požiūrį į pasaulio reiškinius ir tuo radikaliai besiskiriantį nuo nesusijusių faktų mokymo(si), kuomet mokantis stengiamasi atskirus dalykus apjungti vieninga tema/projektu, STEAM ugdymo modelio ašimi pasirinktas projektinis mokymas(is) (angl. project based learning). Tai mokymas(is), kurio rezultatas – visuminis, gilus temos supratimas, problemų sprendimo būdų radimas. Metodas padeda ugdyti strateginio mąstymo, komandinio darbo gebėjimus, susieja teorinius elementus su praktine veikla.

Projekto tikslai:

  1. Siekti visuminio asmenybės ugdymo;
  2. Sukurti 5-8 klasių STEAM krypties ugdymo modelį pasirenkant projektinio mokymo(si) metodą (angl. project-based learning).

Planuojamos dvi pagrindinės veiklos: darbo stebėjimas Estjos, Norvegijos, Vengrijos, Suomijos partnerinėse mokyklose ir tiksliniai kvalifikacijos kėlimo kursai Italijoje bei Čekijoje.

Projekto dalyviai įsisavins projektinio mokymosi metodą, dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis ir sieks pamokinę veiklą padaryti šiuolaikiška, įdomesne ir labiau motyvuojančia.

Projekte dalyvaus apie 10 progimnazijos pedagogų, dėstančių skirtingus mokomuosius dalykus.

“Juventos” progimnazijos organizacinė grupė (koordinatorė – anglų k. mokytoja Živilė Leinartienė, narės – anglų kalbos mokytojos V.Klimavičienė ir V.Bernikienė, informacinių technologijų mokytoja E.Bukienė) projekto dalyviams linki įgyti naujų gebėjimų, patobulinti savo asmeninį meistriškumą ir išgyventi nepamirštamų teigiamų emocijų.

Projekto organizacinės grupės narė, IT mokytoja E.Bukienė

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2020-03-02 )
 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing