Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Administrator


Ugdymas karjerai

Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-12-09
SAVAITĖ SVAJONIŲ MOKYKLOJE Spausdinti El. paštas

Šiaulių “Juventos” progimnazija dalyvauja Erasmus+ (KA1) projekte „Inovatyvus mokymas(is) - sėkmės įrankis ugdymo kokybei užtikrinti”. Projekto tikslas - modernizuoti ugdymo turinį bei formas, sudarant galimybę 21 – am įstaigos darbuotojui kelti profesinę kvalifikaciją projekto šalyse partnerėse ir integruoti mobilumų metu įgytus įgūdžius.

Projektą kartu su Norvegijos kolegomis iš Sistranda mokyklos registravome ir eTwinning platformoje.

Prie jo prisijungė ir Islandijos Dalskóli mokykla.

2016 m. kovo mėnesį Suomijos Kasavuori mokykloje vyko pirmasis projekto vizitas. Sėkmingas skrydis, laimingas nusileidimas, linksmas įsikūrimas nuteikė darbingai savaitei SVAJONIŲ mokykloje.

Mes, juventietės Rasa Dauliuvienė, Rasa Palepšaitienė, Sandrėja Brasaitė ir Aurelija Dirginčienė, turėdamos tik savaitę laiko, stengėmės kuo daugiau sužinoti apie mokyklą, suvokti, kodėl ji vadinama svajonių mokykla, perprasti struktūrą, rasti tai, ką norėtume ir galėtume pritaikyti savo progimnazijoje. Prisipažinsiu, pirmasis įspūdis nebuvo toks, kokio tikėjausi: lengvas šurmuliukas mokyklos koridoriuose, minkštasuoliai, kuriuose sukritę mobiliuosius ar nešiojamus kompiterius apsikabinę paaugliai, laisva apranga.

Nedidelis šokas ištiko ir atėjus į pirmąją stebimą pamoką: atsidūrėme tarsi jaunimo klube, kuriame kažkas išjungė garsą. Mokiniai iš rankų nepaleido mobiliųjų įrenginių, dauguma sėdėjo su ausinukais, klasės viduryje pūpsojo užgultas minkštasuolis, mokytoja tyliai vaikšto po klasę, prieidama tai prie vieno, tai prie kito mokinio ar grupelės. Dalis mokinių tai išeidavo iš klasės, tai vėl į ją sugįždavo…

Prireikė šiek tiek laiko, kol supratome, kad Kasavuori mokykloje nepamatysimeir neišgirsime skelbiamų pamokos uždavinių, aiškaus dėstymo ar refleksijos. Tai kitokia mokykla! Joje ugdomos vertybės, skatinančios mokymąsi ir komunikacinius gebėjimus, padedanti mokiniams lengvai interuotis į šiuolaikinę visuomenę. Mokinys čia mokosi sau. Jis žino, kad į gimnaziją pateks tik su gerais ir labai gerais pažymiais (vidurkis – ne mažiau kaip 8). Pamokų trukmė pradinėje mokykloje (1 - 6 kl.) - 45 min., vyresnėse – 75 min. (mūsų nuomone, tai didelis pliusas).

Kasavuori mokykloje sudaromos sąlygos mokiniams patiems daryti pokyčius, atsižvelgiama į jų pageidavimus. Nuo 2016 – 2017 metų šios institucjos siekiamybė - tarpdalykinė integracija ir bendradarbiavimas.

Stebėjome daug pamokų, tačiau tik kelios savo struktūra buvo panašios į mūsiškes. Stebino ir žavėjo laisvumas, IT naudojimas, mokytojų ir mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas, laisvas temų pasirinkimas, savarankiškas mokinių darbas, subtilus mokytojų konsultavimas. Pagrindiniai darbo įrankiai - vadovėlis, sąsiuvinis, kompiuteris.

Sąlygos mokykloje puikios: visas priemones mokiniai gauna nemokamai, nemokamas ir maitinimas (tikima, kad neįmanoma žmogaus kažko išmokyto, jei svarbiausi, baziniai jo poreikiai nėra patenkinami - ,,su tuščiu pilvu matematikos neišmoksi“)...

Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio Suomijos mokyklose „startavo“ naujas ugdymo planas, kuriame išskirtos 7 prioritetinės veiklos sritys:

1. Mokymasis mokytis ir mokytojas – konsultantas (mokiniai planuoja darbo būdus, metodus ir kaip sieks rezultato).

2. Kultūrinis komunikavimas - kalbos, projektai, darbas grupėse.

3. Rūpinimasis savimi - saugumas, sveikata, higiena.

4. Multikalbinis supratimas - teksto suvokimas ir interpretavimas, medijų supratimas, įtaka žmogui.

5. IT- aktualu šiaurinėje Suomijos dalyje.

6. Karjera - darbinis mokymas, vadybos pagrindai, nuoseklus planavimas.

7. Ekologinis ateities kūrimas – vartotojiškumo mažinimas (Kasavuori rajone gyvena daug pasiturinčių žmonių, todėl mokykla siekia ugdyti savo bendruomenę, teigdama, kad nebūtina turėti viską, galima naudotis tuo, kas jau yra.

Veiklos principai - saugumas, atkaklumas, darbo išbaigtumas, komunikavimas ir sklaida. Tikslams pasiekti jau kuriamos naujos edukacinės erdvės, kuriose vaikai galėtų dirbti pasirinkdami priimtiną mokymuisi erdvę.

Apie Suomijos švietimą rašyta daug. Nenuostabu, nes viso pasaulio akys paskutiniu metu krypsta būtent į šią šalį. Čia pedagogai gerbiami, tad gali dirbti laisvai ir kūrybiškai. Jų darbas nekontroliuojamas (paskutinė mokytojų atestacija fiksuota 2008 metais).

Kas yra gera pamoka? Pamatavimų nėra... Išsivežėme dalelę Suomijos švietimo į savo mokyklą su viltimi, kad tai, ką matėme ir patyrėme, tikrai sugebėsime panaudoti.

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokytoja A.Dirginčienė

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2016-09-05 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing