Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Administrator


Ugdymas karjerai

Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-12-10
Darbo stebėjimo vizitas Islandijoje Spausdinti El. paštas

2016 m. balandžio 10 - 16 d. trys Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokytojos (J.Ančerevičiūtė, R.Vargalienė, E.Šliauterienė) išvyko darbo stebėjimo vizitui į Islandijos Reikjaviko Dalskoli mokyklą.

ISLANDIJA

Islandija – valstybė, įsikūrusi antroje pagal dydį Europos saloje Atlanto vandenyno Šiaurėje. Nuo Islandijos iki Grenlandijos - 300 km, iki Norvegijos - 1000 km, iki Lietuvos – 2096 km.

Islandija įvairiais amžiais priklausė norvegams, danams, britams, amerikiečiams. Nuo 1944 m. Islandija – nepriklausoma valstybė. Po Antrojo pasaulinio karo ji tapo NATO nare, tačiau į Europos Sąjungą nestojo. Islandija turi 113 900 gyventojų. Didžiausios tautinės mažumos - lenkai, lietuviai ir danai (užsieniečiai sudaro 8 % visų gyventojų).

REIKJAVIKAS

Reikjavikas - Islandijos sostinė, didžiausias šalies miestas ir šiauriausia pasaulio sostinė. Tai pagrindinis šalies uostas, išsidėstęs prie Faksaflojo įlankos. Netoli miesto - tarptautinis oro uostas.

Reikjavike ir jo apylinkės sutelkta apie 2/3 visos Islandijos pramonės. Išvystyta žuvies apdorojimo, laivybos, maisto, lengvoji pramonė. Yra universitetas, meteorologijos, vulkanologijos institutai. Miesto šildymą užtikrina geoterminiai vandenys. Yra nacionalinis muziejus, valstybinė dailės galerija, katedra (XVIII–XIX a.).

ISLANDIJOS ŠVIETIMAS

Darželis. Į darželį vaikai priimami nuo dvylikos mėnesių iki šešerių metų amžiaus. Kokio amžiaus sulaukęs vaikas jau gali pradėti lankyti darželį, priklauso nuo atitinkamo darželio bei savivaldybės. Tėvai patys nusprendžia, ar vaikas lankys darželį, ar ne. Daugelis vaikų Islandijoje lanko darželį. Darželis yra pirmoji formalaus švietimo pakopa, o jo lankymas yra svarbus vaiko pasiruošimas į mokyklą. Dalį darželio išlaidų dengia savivaldybė, dalį - vaikų tėvai.

Pagrindinė mokykla. Mokslas pagrindinėje mokykloje yra privalomas. Pagrindinę mokyklą lanko 6 – 16 metų vaikai. Mokslas yra nemokamas. Pasibaigus pamokoms mokykloje, daugelis savivaldybių siūlo vaikams popamokinę veiklą arba priežiūrą po pamokų. Šios paslaugos yra mokamos. Pamokų metu į mokyklą pas konkretų vaiką iš miesto gali ateiti muzikos mokytojas ir jam vesti individualią instrumento pamoką... Ugdymo procesas lanksčiai derinamas.

Universitetas. Norint tęsti studijas universitete, reikia turėti vidurinės mokyklos brandos atestatą arba būti baigus panašius mokslus. Yra tik 3 universitetai, kuriuose mokslas yra nemokamas. Islandijoje veikia 7 universitetai, priimantys ir studentus iš užsienio (Islandijoje nėra centrinės bendrąjį priėmimą organizuojančios sistemos). Be įprastų studijų programų kai kurie Islandijos universitetai siūlo ir specialias regionui ir šaliai aktualias studijų programas, pvz.:, poliarinė teisė, geoterminė energija.

Švietimas

• Reikjavike yra 2 integruoto ugdymo mokyklos, sporto gimnazija, specialiųjų poreikių ir elgesio sutrikimo mokykla bei įprastos mokyklos.

• Nacionaliniai testai rašomi 4, 7, 9 klasėse, pasitikrini savo žinias ir lygį.

• Nėra baigiamųjų egzaminų, universitete laikomi stojamieji egzaminai. Daug jaunimo mokytis išvyksta į Kanadą – tai aktuali valstybės problema.

• 1 kartą per mėnesį mokiniai rašo žinių pasitikrinimo testus.

• Namų darbai neužduodami, nebent paskaityti ar pabaigti, jei mokinys nori. Namų darbai netikrinami, svarbu, kad mokinys per 6 savaites išeitų skirtą kursą. Už tai atsakingas pats besimokantysis.

• Vertinimas A - D lygiais (gali būti su pliusu).

• Yra elektroninis dienynas ir popierinė pusmetinė įvertinimų knygelė.

Dalskoli – valstybinė mokykla

Naujame mikrorajone 2009 m. buvo pastatytas darželis, 2010 – aisis atsirado ir nedidelė mokykla (kol kas pastatą sudaro sujungti, pereinami lengvų konstrukcijų nameliai, primenantys statybinius vagonėlius; 2020 m. turėtų pradėti veikti nauja mokykla, statoma čia pat už tvoros). Darželyje yra 4 grupės nuo 2 iki 5 metų. Mokykloje mokosi 128 mokiniai. Yra po vieną 1 - 7 klasę ir viena klasė, kurioje kartu mokosi 8 – 9 – tokai. Didžiausia klasė turi 23 mokinius. Pamokos prasideda 8.15 val. per dieną jų yra 5.

Mokyklai vadovauja direktorė ir jos pavaduotoja, yra „sekretorė“ ir aptarnaujantis personalas. Dirba 12 mokytojų, kurie gali dėstyti visus dalykus vienai klasei (tik menus ir kūno kultūrą moko specialistai). Naujų mokslo metų pradžioje, direktorė svarsto, koks mokytojas, kurioje klasėje dirbs. Mokyklos veiklą vertina išorės agentūra. 2 kartus per mokslo metus mokytojai įvertina ir aptaria mokyklos veiklas (rašo 2 pliusus ir 2 minusus).

Vidutinis pedagogo krūvis - 25 val. Mokytojai savo atlyginimų nėra patenkinti, nes jis yra mažesnis nei vidutinis (vidutinis - 3700 euru). Visuomenė mokytoją gerbia. Pačių mokytojų savivertė yra mažesnė, nes dideli tėvų reikalavimai kelia įtampą. Per mokinių atostogas mokytojai nedirba.

Dalskoli mokykla - viena iš 3 Islandijos mokyklų, kurioje vaikai ugdomi taikant tarpdalykinę integraciją. Kas 6 savaites vyksta visos mokyklos mokytojų susirinkimas, kuriame sprendžiama, kokį projektą mokymuisi rinksis visa mokykla (sukonkretinama tema, problema, numatomi mokymosi būdai, atsiskaitymo tėvams diena, keičiamas tvarkaraštis, mokytojai veiklas derina tarpusavyje, rengia individualius užduočių aplankus kiekvienam mokiniui). Islandų, danų kalbos ir matematika mažiau integruoti dalykai. Tarp kitų takoskyrą sunkoka rasti.

Mokykloje tvyro ramybė. Galima dirbti klasėje ar poilsio kambariuose, galima mokytis ir namie. Mokiniai būriuojasi pagal lygmenį, dirba poromis, dalinasi kompiuteriais, kurių ne visiems vienu metu užtenka. Namų darbų mokytojai netikrina. 6 savaitėms skirtos užduotys yra stipriai diferencijuojamos, individualizuojamos. Jei mokinys jų neatliko, nežengs toliau. Mokytojas atlieka darbo organizavimo ir konsultavimo funkcijas. Ugdomas vaikų atsakingumas, savarankiškumas.

Specialiųjų poreikių vaikus globoja specialusis pedagogas. Informacija apie specialių poreikių mokinius yra viešinama mokytojų kambaryje. Pamokų metu šiems mokiniams kartais skiriamas mokytojas pagalbininkas. Mokiniai, atvykę iš kitos šalies, mokosi kartu su visais savo tempu ir pagal savo galimybėmis.

Kas 6 savaites tėvai turi atvykti su vaiku į mokyklą ir aptarti mokymosi, elgesio rezultatus. Mokiniai tėvams, mokytojams pristato atlikto projekto rezultatus, kurie sugula į bendrą mokyklos projektinį segtuvą. Jei 3 kartus tėvai atsiskaitymuose nepasirodo, informacija apie tai perduodama atitinkamomis tarnybomis (darbdaviai privalo kelioms valandoms iš darbo išleisti tėvus).

Mokslo metai Dalskoli mokykloje prasideda rugpjūčio 22 d., baigiasi birželio 6 d. Mokykla turi kelias tradicines šventes - mokslo metų pradžios, 100 - dienio, kalėdines, velykines šventes, Pavasario festivalį, kuriame dalyvauja visa bendruomenė.

Mes, juventietės, džiaugiamės galėdamos susipažinti su Islandijos švietimo sistema, stebėti pamokas, mokytis naujų metodų, pažinti nuostabią Islandijos gamtą ir draugiškus jos žmones.

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja J.Ančerevičiūtė

Matematikos mokytoja R.Vargalienė

Muzikos mokytoja E.Šliauterienė


 Paskutinį kartą atnaujinta ( 2016-09-14 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing