Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Administrator


Ugdymas karjerai

Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-12-10
Savaitė didelėje mokykloje Spausdinti El. paštas

O kokia mokykla yra didelė? Tikriausiai tokia, kuri yra didelė savo plotu ir/arba mokinių skaičiumi. Būtent tokiame Olandijos Venrajaus miesto Raaylando koledže su darbo stebėjimo vizitu 2017 m. kovo 12 - 18 d. lankėsi Šiaulių “Juventos” progimnazijos direktorius V.Girčius, mokytojos L.Giedraitienė, L.Skyrienė, Ž.Leinartienė (Erasmus+ KA1 projektas “Inovatyvus mokymas(is) - sėkmės įrankis ugdymo kokybei užtikrinti”).

Vidurinėje mokykloje, įsikūrusioje trijuose atskiruose pastatuose, mokosi 2348 ugdytiniai, dirba 220 mokytojų ir 60 administracijos darbuotojų. Vaikai pradeda lankyti šią mokyklą, kai baigia pradinę ugdymo pakopą (pradinėje pakopoje mokosi nuo 4 iki 12 metų). Tuomet, remiantis baigiamojo egzamino rezultatais, mokytojų sukauptais įvertinimais, rekomendacijomis, atsižvelgiant į vaiko norus bei tėvų pageidavimus, pasirenkamas tolimesnis mokymosi lygmuo.

Yra trys lygmenys:

• 4 metų – kai mokomasi praktinių dalykų (pvz.: maisto gaminimo), o baigus galima tęsti mokslus amatų mokyklose,

• 5 metų – kai praktinių dalykų (pvz.: ligonių slaugos, darbo raštinėje) mokomasi kartu su baziniais bendrojo lavinimo dalykais, o baigus mokslus galima juos tęsti koledžuose arba profesinėse mokyklose,

• 6 metų – kai siekiama vidurinio išsilavinimo, suteikiančio teisę studijuoti universitetuose (populiariausios studijų kryptys - teisė ir medicina).

Pirmuosius dvejus metus visų lygmenų mokiniai mokosi tų pačių dalykų. Baigę pirmąjį arba antrąjį lygmenį ir pasiekę gerų akademinių rezultatų, mokiniai gali pereiti mokytis į aukštesnįjį.

Olandijos švietimo sistemoje akcentuojama asmeninė mokinio atsakomybė už akademinius rezultatus, mokyklos lankymą, drausmę pamokose, reikalingų priemonių turėjimą ir namų darbų atlikimą. Yra laikomasi susitarimų, todėl darbas mokykloje vyksta labai sklandžiai. Mokytojų priimami sprendimai nėra svarstomi. Pusė mokykloje dirbančių mokytojų - vyrai. Mokytojas pamokoje - „informacijos šaltinis“ arba pagalbininkas, kuris dėsto temą, pateikia pavyzdžių, pataria, bet nėra įpareigotas išmokyti. Visuomenė gerbia mokytojus, jais pasitiki.

Buvo neįmanoma nepastebėti turtingos mokyklos materialinės bazės: leidykla (spaustuvė), laboratorijos fizikos ir chemijos pamokoms, reikalingos medžiagos ir priemonės profesinės pakraipos mokomiesiems dalykams (pvz.: būsimųjų automobilių mechanikų, konditerių, slaugytojų, dizainerių, stalių pamokoms), naujausi kompiuteriai, išmaniosios lentos, t. t. Mokyklos valgykloje mokiniai gali nusipirkti užkandžių ir gaiviųjų gėrimų.

Pamoka trunka 50 minučių. Per pertraukas mokiniai gali naudotis mobiliaisiais telefonais, tačiau pamokų metu privalo laikyti juos kuprinėse (kai kuriuose kabinetuose yra specialios dėžutės, į kurias mokiniai sudeda telefonus, o išeidami iš pamokos juos pasiima). Pagrindinės mokymosi priemonės per pamokas - vadovėlis, pratybos, sąsiuvinis (A4 formato).

Uniformų mokykloje nėra, mokiniai ir mokytojai vilki patogius kasdienius rūbus. Didelis dėmesys per pamokas ir pertraukas skiriamas mokinių drausmei. Jei mokinys pamokoje gauna pastabą dėl elgesio ir į ją nereaguoja (toliau trukdo dirbti), iš pamokos turi išeiti. Situacijai kartojantis, mokinys mokosi savarankiškai atskirame kabinete, jo darbą stebi prižiūrėtojas. Jei ši priemonė neveikia 2 mėnesius, problemos sprendimo ima ieškoti miesto Vaiko gerovės tarnyba. Vėlavimas į pamokas ar pamokų praleidinėjimas yra griežtai kontroliuojamas. Jei mokinys valandą vėluoja į pamoką be pateisinamos priežasties, tą dieną jam tenka mokykloje būti valanda ilgiau. Mokinių skaičius klasėje - iki 33 mokinių, dažnai mokomasi srautais. Mokykloje be anglų, vokiečių, olandų, prancūzų kalbų dėstomos lotynų ir graikų kalbos (jas rinktis gali tie mokiniai, kurie mokosi pagal 6 metų lygmenį).

Dauguma mokinių atvažiuoja į mokyklą dviračiais. Mokiniai gyvena nuo mokyklos 30 - 40 km spinduliu, tad kai kuriems tenka į mokyklą važiuoti traukiniu. Šalia mokyklos įrengtas puikus stadionas, kuriame sportuoja ir mokiniai, ir vyksta įvairių sporto šakų treniruotės.

Turėjome galimybę aplankyti de Hommel pradinę mokyklą, kurią lanko 4 - 12 metų vaikai. Mokykla - vienintelė protestantiška švietimo įstaiga toje vietovėje. Joje 3 kartus per savaitę vyksta pusės valandos trukmės religiniai užsiėmimai. Mokyklą lanko 400 vaikų, klasėse yra po 20 - 25 mokinius, su jais dirba vienas arba du mokytojai. Mokyklos simbolis - kamanė, todėl daug ryškių geltonų akcentų, kuriančių pakilią darbingą nuotaiką. Laisvu metu aplankėme Mastrichtą - vieną gražiausių Olandijos miestų, pabuvome prie pastato, kuriame buvo pasirašyta svarbi Lietuvai Mastrichto sutartis, apžiūrėjome dominikonų bažnyčią (dabar čia įkurtas knygynas), pasigrožėjome pavasariškais žiedais, paragavome nacionalinių Olandijos valgių. Daug emocijų sukėlė Karos ir taikos muziejus, kuriame kartu su kolegomis iš Venrajaus koledžo aptarėme karo pasekmes, aplankėme karių kapines.

Erasmus+ KA1 projekto“ Inovatyvus mokymas(is) - sėkmės įrankis ugdymo kokybei užtikrinti” projektinės grupės narė, anglų k. mokytoja Ž. Leinartienė 
< Ankstesnis   Kitas >
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing