Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas į mokyklą
Laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Nuotolinis ugdymas
AdministratorUgdymas karjerai

Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:30 - 9:10
II.9:20 - 10:00
III.10:10 - 10:50
IV.11:00 - 11:40
V.11:50 - 12:30
VI.13:00 - 13:40

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2020-08-13
Naujienos arrow Administracinė informacija arrow Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai
Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai Spausdinti El. paštas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS

ĮSTATYMAS

2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212

Vilnius

Suvestinė redakcija nuo 2019-01-02

 

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi: „Viešojo sektoriaus subjekto ne mažiau kaip trejų paskutinių finansinių metų pasirašytos ir šio įstatymo nustatyta tvarka pateiktos metinės ataskaitos ir veiklos ataskaitos, o tais atvejais, kai atliktas metinių ataskaitų auditas, audituotos metinės ataskaitos kartu su audito arba auditoriaus išvada skelbiamos jo interneto svetainėje, o jeigu jos neturi, – kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje.“

Vadovaujantis 33 straipsnio 3 dalimi „Tarpinių, metinių ataskaitų ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai skelbiami ne vėliau kaip per 10 dienų nuo ataskaitų pateikimo šio įstatymo 32 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka Finansų ministerijai dienos. Audito arba auditoriaus išvada skelbiama ne vėliau kaip per 10 dienų nuo audito arba auditoriaus išvados pasirašymo dienos.“

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2019-11-27 )
 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing