Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas į mokyklą
Laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Nuotolinis ugdymas
AdministratorUgdymas karjerai

Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:30 - 9:10
II.9:20 - 10:00
III.10:10 - 10:50
IV.11:00 - 11:40
V.11:50 - 12:30
VI.13:00 - 13:40

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2020-08-11
Naujienos arrow Paslaugos arrow Mokestis už neformalųjį muzikinį ugdymą
Mokestis už neformalųjį muzikinį ugdymą Spausdinti El. paštas

Parengta pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. A-1083 patvirtintą „Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašą“.

ATLYGINIMO MOKĖJIMO TVARKA

Atlyginimas mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 15 dienos.

Atlyginimas gali būti mokamas kas ketvirtį arba kas pusmetį:

• už I mokslo metų pusmetį įmoka turi būti sumokėta iki einamųjų metų spalio 31 d.;

• už II mokslo metų pusmetį įmoka turi būti sumokėta iki einamųjų metų kovo 31 d.;

• už ketvirtį įmoka turi būti sumokėta iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinės mėnesio dienos.

Jei atlyginimas nemokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, mokyklos vadovas, informavęs mokinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus), gali išbraukti ugdytinį iš sąrašų.

 

Atlyginimas nemokamas:

• mokinių vasaros atostogų metu;

• jei vieną mėnesį ar daugiau programa nevykdoma dėl įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių.

• jei vaikas visą einamąjį mėnesį ar nepertraukiamai 4 savaites nelankė mokyklos dėl ligos ir pateikė tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą.

 

Atlyginimas mažinamas 100 procentų:

1. Gabiesiems mokiniams, atitinkantiems kriterijus:

laimėti tarptautiniai ir/ar respublikinių konkursai;

puikūs mokymosi rezultatai;

aktyvi koncertinė veikla mokykloje ir mieste.

2. Ugdytiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą:

2.1. reikia pateikti prašymą ir Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymą, kad šeima gauna socialinę pašalpą.

2.2. dokumentai pristatomi muzikinio ugdymo skyriaus vedėjui (231 kab.) kas 3 mėnesiai arba kai įgyjama teisė į atlyginimo lengvatą.

2.3. laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendra tvarka. 3. Ugdytiniams, kuriems nustatytas neįgalumas:

3.1. reikia pateikti prašymą ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pažymą (Neįgalumo lygio pažyma) arba patvirtintą jo kopiją dėl neįgalumo lygio ir jo termino nustatymo.

4. Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendra tvarka. 5. Pateikus dokumentus pavėluotai, atlyginimas už praėjusį laikotarpį neperskaičiuojamas, išskyrus tą atvejį, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį.

6. Už neformaliojo švietimo programas, papildančias pasirenkamąsias programas, lengvata netaikoma.

 

MOKESČIO DYDIS

2019 m. liepos 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-302 „Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą dydžių sąrašas“ Nustatytas atlyginimas už neformaliojo švietimo programas Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje:

• Pradinio muzikinio ugdymo programa - 15 Eur

• Pagrindinio muzikinio ugdymo programa - 15 Eur

• Meninės saviraiškos neformaliojo (buvusi kryptingo) ugdymo programa (be individualių pamokų) - 8 Eur

• Meninės saviraiškos neformaliojo ugdymo programa (su individualiomis pamokomis, skirta gimnazijų mokiniams) - 18 Eur

• Neformaliojo švietimo programas papildančios pasirenkamosios programos:

Individuali programa (1 savaitinė val.) – 5 Eur

Grupinė programa (1 savaitinė val.) – 1 Eur

Mokestis mokamas:

• internetu, pervedant į mokyklos sąskaitą banke: Šiaulių „Juventos“ progimnazija, P.Višinskio 16, įmonės kodas 190532139, sąskaitos Nr. LT 567300 010113702836 Swedbank, kodas 73000. Paskirtyje būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę ir klasę.

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2020-02-13 )
 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing