Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Kontaktai
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Veikla/dokumentai
SKU
Paslaugos
Viešieji pirkimai
Administrator

Ugdymas karjerai
Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-01-18
Seminaras apie įtraukųjį švietimą ir bendradarbiavimą Spausdinti El. paštas

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos Vaiko gerovės komisijos narės logopedė R.Budrienė, specialioji pedagogė R.Kasparienė, pradinio ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja R.Dauliuvienė parengė kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Ugdymo proceso dalyvių bendradarbiavimas užtikrinant įtraukiojo švietimo plėtros kokybę“, kurį 2018 m. vasario 22 d. organizavo 35 - iems progimnazijos mokytojams.

Išsikeltas aktualus švietimo bendruomenėms tikslas - išsiaiškinti strateginius švietimo kaitos ypatumus specialiajame ugdyme ir kritiškai apmąstyti savo profesinę karjerą. Įvardinti iššūkiai, kurių sulauks mokytojai Lietuva atsisakius specialiojo ugdymo mokyklų. Šiuo aktualiu ir nevienareikšmiškai švietimo bendruomenėje priimamu klausimu kalbėjo R.Budrienė, dažnai bendraujanti su įvairių Lietuvos vietovių mokytojais. Ji pabrėžė, kad Lietuva yra UNESCO narė, įsipareigojusi naujam pasaulinio švietimo tikslui - užtikrinti įtraukųjį ir lygiavertį kokybišką švietimą.

Šiandien Lietuva Europoje pirmauja pagal specialiųjų poreikių vaikų skaičių, tad labai svarbu sparčiai kurti inkliuzinę mokyklą ir rasti kelių, kaip prieiti prie kiekvieno vaiko, atpažinti ir plėtoti jo gebėjimus bei šviesti visuomenę.

Kadangi ugdymo turinio įsisavinimą didžiąja dalimi lemia mokyklose turimos mokymo priemonės ir pedagogų kvalifikacija, seminaro metu pateikti specialiųjų mokymo priemonių pavyzdžiai ir aptartas jų naudojimas. Prieita prie išvados, kad ugdant intensyvios pagalbos reikalaujančius mokinius, lavinant jų suvokimo ypatumus, būtina vaizdo medžiagos kokybė.

Trečioje seminaro dalyje pristatytos rekomendacijos, padedančios pedagogams sėkmingiau vykdyti įtraukųjį ugdymą. Akcentuota, kad yra būtinas pagarba grįstas šeimos ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimas, saugios aplinkos ugdytiniui užtikrinimas ir šeimoje, ir mokykloje. Šeima turi tapti aktyvia ugdymo proceso dalyve, o mokykla, bendradarbiaudama su šeima, padėti ugdytis ne tik komunikavimo, asmeninę, mokėjimo mokytis, socialinę kompetencijas, bet ir supratimą, kas yra saugumas, teisingumas, altruizmas, empatiškumas, savigarba.

Siekiant kokybiško įtraukiojo ugdymo, itin svarbu gerbti ir priimti kiekvieną asmenį. Tad seminare analizuoti komandinio darbo principai ir galimybės, mokytasi konflikto įveikimo būdų tarp bendraujančių ir bendradarbiaujančių pusių, įvertinta pozityvioji kritikos pusę.

Logopedė R. Budrienė ir specialioji pedagogė R. Kasparienė

 

 
< Ankstesnis   Kitas >
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing