Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Kontaktai
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Veikla/dokumentai
SKU
Paslaugos
Viešieji pirkimai
Administrator

Ugdymas karjerai
Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-06-18
„Interaktyvūs ugdymo metodai natūraliose aplinkose“ Spausdinti El. paštas

2018 m. spalio 10 d. Plungės „Saulės“ gimnazijoje vyko seminaras „Interaktyvūs ugdymo metodai natūraliose aplinkose“, kuriame patirtimi dalinosi „Saulės“ gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokytojai.

Mokytojus pasveikino gimnazijos direktorius Algimantas Budrys. Geografijos ir ekonomikos mokytoja metodininkė Ingrida Tamošauskienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ramutė Damulienė skaitė pranešimą „Aktyvūs metodai natūraliose aplinkose „Saulės“ gimnazijoje. Po to pedagogai analizavo projektais grįstų mokymosi metodų privalumus, galimybes juos taikyti ugdymo aplinkose.

Antroje seminaro dalyje, vykusioje Oginskių rūmų teritorijoje, „Juventos“ mokytojos R.Palepšaitienė, R.Vargalienė ir Z. Girčiuvienė pristatė pranešimus „Integruojamasis mokymas (-is) natūraliose erdvėse“, „Mokyklos aplinkos erdvės pamokoje“, „Kunigaikščių Oginskių įtaka švietimui“.

Mokytojai išbandė Erasmus+KA1 projekto „Projektinis mokymas(is) – įrankis sėkmingam visuminiam asmenybės ugdymui“ metu pristatytus mokymo(si) metodus, panaudodami parko teritorijoje esančius interaktyvius informacijos šaltinius.

Interaktyvių metodų taikymas pamokose atveria naujų galimybių ir mokytojui, ir mokiniui, padeda siekti daugelio ugdymo tikslų ir uždavinių, leidžia padidinti mokymosi efektyvumą. Tokius metodus derinant su natūraliomis aplinkomis, labiau akcentuojamas ne mokymas, o mokymasis.

Biologijos ir chemijos mokytoja R. Palepšaitienė

 

 
< Ankstesnis   Kitas >
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing