Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas į mokyklą
Laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Nuotolinis ugdymas
Administrator


Ugdymas karjerai
Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:40
II.8:45 - 9:25
III.9:35 - 10:15
IV.10:25 - 11:05
V.11:30 - 12:10
VI.12:20 - 13:00
VII.13.10 - 13.50
VIII.13.55 - 14.35
IX.14.40 - 15.20
X.15.25 - 16.05

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2021-06-13
Europos sąjungos fondų finansuojami projektai Spausdinti El. paštas

 

MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS

 

“Juventos” progimnazija dalyvauja ES paramos projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projektą finansuoja – Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

 

Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.

Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų. Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Vykdant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, progimnazija jau yra gavusi 1-4 kl. mokymo priemones ir 5-8 kl. mokymo priemonės.

 


UGDYMO APLINKOS MODERNIZAVIMAS

 

Šiaulių „Juventos“ progimnazija (buvusi 12 – oji vidurinė mokykla), 2021 – aisiais metais švęsianti 50 metų veiklos jubiliejų, ne tik atnaujina ugdymo turinį, bet ir sparčiai keičia ugdymo aplinkas.

Mokyklos bendruomenė dėkinga Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, įgyvendinančiai projektą „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-61-0004. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Šio projekto tikslas – skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas, gerinant ugdymo kokybę ir kuriant tam palankias, saugias ir patrauklias sąlygas.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis atnaujinamos progimnazijos patalpos (sporto, aktų salės, poilsio zonos mokiniams, I aukšto fojė, kuriami nauji kabinetai, įgyjama moderni technika, baldai ir kt.).

Džiaugiame dirbdami ir mokydamiesi gražesnėje, jaukesnėje, šviesesnėje ir modernesnėje aplinkoje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Ančerevičiūtė

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2020-11-19 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing