Dokumentai

1 priedas. Savistabos lapas

2 priedas. Profesijų pažinimas: užduotys

3 priedas. Refleksija po veiklos

4 priedas. Nepilnamečio savanorio tėvų sutikimas

  • Ugdymo karjerai specialisto pareigybės aprašymas (šiuo metu atnaujinamas)
  • Ugdymo karjerai specialistų darbo laikas (šiuo metu atnaujinamas) 

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2020-02-24 )