Ugdymo proceso organizavimas 2018-2019 m.m.

1. 1 – 8 kl. ugdymo procesas pradedamas 2018 rugsėjo 3 d., baigiamas atitinkamai:

KlasėUgdymo proceso pabaigaUgdymo proceso trukmė dienomis/savaitėmis
1-4 klasės2019-06-07175/35
5-8 klasės2019-06-21185/37

2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

3. 1-8 klasių mokiniams mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 1-4 klasės5-8 klasės
I pusmetis2018-09-03 – 2019-01-252018-09-03 – 2019-01-25
II pusmetis2019-01-29 – 2019-06-072019-01-29 – 2019-06-21

4. 1-8 klasių mokiniams skiriamos atostogos:

AtostogosPrasideda Baigiasi
Rudens 1-8 kl.2018-10-292018-11-02
Žiemos (Kalėdų) (1-8 kl.) 2018-12-272019-01-02
Žiemos (1-8 kl.)2019-02-182019-02-22
Pavasario (Velykų) (1-8 kl.)2019-04-232019-04-26

5. Suderinus su Progimnazijos taryba 1-8 klasių mokiniams skiriamos vasaros atostogos:

Vasaros (1-4 kl.)2019-06-102019-08-31
Vasaros (5-8 kl.)2019-06-252019-08-31

6. Ugdymo procese kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai pagal mokinių poreikius parinktai veiklai (toliau – kultūrinė pažintinė veikla) per mokslo metus 1-4 klasėse skiriama 5 ugdymo proceso dienos, 5 – 8 kl. – 10 dienų. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių (1 priedas).

7. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, mokyklos vadovas priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja savivaldybės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją. Jei pamokos nevyko dėl ekstremalių situacijų dienyne žymimos datos ir pamokos turinio grafoje rašoma „Pamoka nevyko dėl ...“. Tokiais atvejais koreguojami ilgalaikiai/teminiai planai.

8. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neatvykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio dienyne žymimos datos ir pamokos turinio grafoje rašoma „Pamoka nevyko dėl ...“. Tokiais atvejais koreguojami ilgalaikiai /teminiai planai.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2018-09-17 )