Eea grants

 

Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių, o Norvegijos finansinio mechanizmo parama yra skirta 12 naujųjų Europos Sąjungos šalių.

Nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazija kartu su VO „Gelbėkit vaikus“ vykdo EEE finansinių mechanizmų NVO programos Lietuvoje fondo remiamą projektą „Saugios mokyklos kūrimas per aktyvaus pilietiškumo skatinimą ir mokyklos bendruomenės įgalinimą“.

Projekto tikslas – sukurti saugią aplinką 24-iose pasirinktose Lietuvos mokyklose (8 savivaldybėse), skatinti aktyvų pilietiškumą jų bendruomenėse, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo dalyvavimui sprendimų priėmimo procesuose. Jo veiklose suplanuoti patyčių prevencijos, advokacijos mokymai, supervizijos vaikams ir jaunimui, mokyklos bendruomenėms, 8 savivaldybių vietinėms bendruomenėms, veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms. Taip pat numatyta atlikti patyčių paplitimo studiją bei parengti rekomendacijas patyčių prevencijos stiprinimui, kurios bus aptartos vietos savivaldybėse apskrito stalo diskusijų metu. Mokiniams ir jaunimui numatyta edukacinė stovykla, o projekto rezultatai bus pristatyti baigiamojoje nacionalinėje konferencijoje.

Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009-2014 metus. Šiuo laikotarpiu šalims paramos gavėjoms iš viso skirta 1 milijardas 79 milijonai eurų (Lietuvai – 84 milijonai eurų) Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti. Planuojama, kad parama bus paskirstyta iki 2014 m., o paramos įgyvendinimo laikotarpis tęsis iki 2016 m. vidurio.

Daugiau informacijos apie EEE Finansinių Mechanizmų Valdybą: www.eeagrants.com

Daugiau informacijos apie projektą:

VO „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė, Tel. 8 615 10082

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos socialinė pedagogė Rasa Karžinauskienė, Tel. 8 656 51804

Advokacijos mokymai „Saugioms mokykloms“

Projektas „Saugios mokyklos kūrimas per aktyvaus pilietiškumo skatinimą ir mokyklos bendruomenės įgalinimą"

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2014-04-23 )