Erasmus+: darbinga Naujųjų metų pradžia

Šaltą 2016 m. sausio 5 - osios rytą tarptautinio Erasmus+ projekto „Inovatyvus mokymas(is) – sėkmės įrankis ugdymo kokybei užtikrinti“ dalyviai rinkosi į pirmąjį šiais metais susirinkimą.

Mokytojai ir progimnazijos administracija prisiminė projekto tikslus, numatytas veiklas, aptarė jau atliktus darbus (gyvenimo aprašymo pildymas, mobilumo sutarčių pasirašymas, registracija e- Twinning platformoje, kt.). Pagrindinė susirinkimo užduotis - sudaryti klausimyną, kurį projekto dalyviai pildys darbo stebėjimo (šešėliavimo) metu įvairiose užsienio šalių mokyklose.

Kaip atskaitos taškas stebėjimui buvo pateiktos mokyklos gyvenimo ir ugdymo(si) sritys: mokyklos kultūra, ugdymas ir mokymasis, pasiekimai, pagalba mokiniui, mokyklos strateginis valdymas. Dirbdami grupėse, mokytojai suformulavo probleminius klausimus, pristatė savo grupės nuomonę, išklausė kolegų pasiūlymus.

Projekto organizacinė grupė apibendrins išsakytas mintis ir paruoš galutinį mobilumo veiklos aprašą.

Projektas įsibėgėja. Pirmoji dalyvių komanda jau ruošiasi darbo stebėjimo vizitui į Suomiją. Linkime jiems sėkmės.

Ačiū kolegoms už produktyvų darbą.

Projekto organizacinės grupės narė Ž. Leinartienė