Danija mokosi kitaip

Nordplus - eTwinning projekto „Mano Žemė priklauso man“ antrasis susitikimas vyko Danijoje Aalborgo Gistrup devynmetėje mokykloje, kuriame dalyvavo Latvijos, Estijos, Islandijos, Danijos ir Lietuvos mokytojai. Šiaulių „Juventos“ progimnazijai jame atstovavo mokytojos Diana Gedminienė, Ingrida Karskienė ir Asta Butkienė. Partnerių mokykla - antra pagal dydį ir viena populiariausių regione. Mokykloje mokosi 731 mokiniai, dirba 44 mokytojai ir 16 pedagogų. Pedagogai ugdo mokinių socialinius įgūdžius, bendrauja su tėvais, padeda vaikams atlikti namų darbus. Kiekvienoje pradinėje klasėje pamokų metu visada dirba dviese - mokytojas ir pedagogas.

Mokiniai gali pasilikti mokykloje po pamokų ir atlikti namų darbus, kurie užduodami ne taip jau ir dažnai. Koncentro mokytojų komanda susirenka kartą per savaitę ir susiplanuoja darbą. Ugdymo veikla, temos, integracija planuojamos trims mėnesiams. Mokiniai neturi nei vadovėlių, nei pratybų sąsiuvinių, nes mokytojai, atsižvelgdami į nustatytus ugdymo standartus, turi visišką laisvę parinkti mokymo turinį ir priemones. Pastebėjome, kad mokiniai užduotis atlieka lapuose, kurie yra laikomi mokinių segtuvuose, rašo pieštukais. Penktadieniais mokytojai pateikia aprašą elektroninėje erdvėje apie mokinių pasiekimus ir kitos savaitės ugdymo turinį, o kartą per mėnesį su kiekvienu vaiku individualiai aptaria mokymosi pasiekimus, padeda išsikelti mokymosi tikslus. Tam yra skirtos papildomos valandos. Visų mokytojų atlyginimai yra vienodi, todėl kolektyve nesijaučia konkurencijos, įtampos, vyrauja rami ir draugiška bendradarbiavimo atmosfera.

Pažymiais mokiniai pradedami vertinti tik nuo aštuntos klasės. Mokslo metų pabaigoje rašomi patikrinamieji testai, o aštuntoje ir devintoje klasėse yra rašomi nacionaliniai testai. Pamoka trunka valandą, mokytojas pats sprendžia, kada daryti pertraukėles. Nuo 11 val. iki 12 val. mokiniai turi ilgąją pertrauką, kurios metu valgo, vaikšto kieme, renkasi patinkančias veiklas (leidžia laiką lauke, žaidimų, skaitymo kambariuose, žaidžia planšetiniais kompiuteriais). Mokykloje gausu įvairiausių ugdymo(si) procesui reikalingų priemonių, yra įspūdingos dailės, technologijų ir kūno kultūros užsiėmimų erdvės. Danai neturi informacinių technologijų pamokos. Kompiuterių klasėje yra vedamos įvairių dalykų pamokos. Nuo penktos klasės mokiniai gauna asmeninius planšetinius kompiuterius, už kurių priežiūrą ir remontą yra atsakingi patys, o baigę mokyklą privalo juos grąžinti.

Prie kiekvienos klasės koridoriuose yra mokinių rūbinės. Mūsų akimis, tvarkos ir higienos reikalavimų nėra itin paisoma.

Elgesio problemų turintiems mokiniams siūloma ramiai pasėdėti stebint žuveles akvariume ... Kartais šie mokiniai išsivedami mokytis į kitas erdves. Mokiniai nėra šalinami iš mokyklos. Danijos mokyklos koncepcija - individualus priėjimas prie kiekvieno mokinio ir atsižvelgimas į jo galimybes.

Projekto dalyviai ne tik susipažino su Danijos švietimo sistema, bet ir vykdė, aptarė projektines veiklas, dalinosi patirtimi, kaip prikelti daiktus antram gyvenimui, aptarė atliktus bandymus su vandeniu, lankėsi Aalborgo regiono vandens valymo įrengimuose. Čia sužinojo, kad perdirbant nešvarų vandenį išgaunamos dujos, atskiriamas turtingas mineralinių medžiagų dirvožemis ir kt.

Apsilankyta ir vaikų lopšelyje - darželyje. Vaikai į darželį pradeda eiti nuo trejų metų, kur iš karto mokomi savarankiškai spręsti problemas, kitų socialinių įgūdžių. Vaikai nėra skirstomi pagal amžiaus grupes. Jie laisvai renkasi veiklas ir erdves, kur žaisti (nors vieną valandą per dieną privalo išbūti lauke, o nuo ketverių metų daugiausia šeši vaikai gali būti lauke ir be auklėtojų priežiūros).

Priešmokyklinis ugdymas trunka pusmetį. Tada ikimokyklinukai, remiantis standartais, mokomi raidžių, skaičių, pristatyti save, skirti metų laikų požymius, orientuotis aplinkoje.

Projektiniame susitikime daug sužinojome apie danų ugdymo sistemą ir kasdieninį gyvenimą. Smagu pamatyti, kaip švietimas vykdomas kitur, parsivežti idėjų, kurias galime įgyvendinti ir savo mokykloje.

Mokytojos D.Gedminienė, A.Butkienė, I.Karskienė