7b klasės pirmoji klasės valandėlė

Šiandien, 2016 m. rugsėjo 2 dieną, į mokyklą rinkomės 8 valandą ryto. Ištraukę burtus ir sužinoję įžymaus žmogaus vardą ir pavardę, jo vardu turėjome papasakoti savo vasaros įspūdžius. Kitų klasės draugų pasakojimus turėjome įsiminti.

Iš klasės vadovės R.Vargalienės sužinoję reikalingą informaciją bei pasiskirstę pareigomis, iškeliavome prie Talkšos ežero. Čia susėdome ant žolės ratu ir, atpasakoję vieni kitų įspūdžius, bandėme atspėti, kokio garsaus žmogaus vardu jie nuskambėjo.

Per pertraukėlę užkandome, tai ką turėjome atsinešę. Vėliau žaidėme žaidimą "atspėk vardą".

G.Skrickaitė, 7b