Grįžus iš darbo stebėjimo vizito Suomijoje

2016 kovo 23d. Šiaulių „Juventos" progimnazijoje vyko metodinė diena „Mokytojas- mokytojui". Jos metu buvo pristatyta geroji patirtis, įgyta darbo stebėjimo vizito metu Suomijos Kasavuorenkoulu, Kauniainen mokykloje. Erasmus+ projekto „Inovatyvus mokymas(is) – sėkmės įrankis ugdymo kokybei užtikrinti” dalyvės R. Dauliuvienė, S. Brasaitė, R. Palepšaitienė pristatė Suomijos švietimo sistemą, jos programą 2016 – 2026m.,supažindino su konkrečios mokyklos sėkmingos veiklos modeliu, pastebėtais inovatyviais mokymo(-si) metodais, darbo formomis ir būdais, įsivertinimo tvarka, apibūdino mokyklos mikroklimatą, bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą.

Biologijos mokytoja R. Palepšaitienė