„Sveika mokykla“ 2017 - 2021 m.

2016 m. vasarą Šiaulių „Juventos“ progimnazijos pradinio ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja R.Dauliuvienė Progimnazijos tarybai pristatė galimybę „Juventos“ progimnazijai tapti SVEIKATĄ STIPRINANČIA MOKYKLA.

Motyvai:

• mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja respublikinėje „Sveikatiados“ programoje, vykdo daug kitų sveikatą stiprinančių veiklų;

• vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro į s a k y m u „DĖL MOKYKLŲ PRIPAŽINIMO SVEIKATĄ STIPRINANČIOMIS MOKYKLOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2007 m. rugpjūčio 16 d. nr. v - 684/isak - 1637 Vilnius, tvarkos aprašu, nuostatais, „Juventos“ progimnazija atitinka sveikatą stiprinančios mokyklos modelį.

Gavus Progimnazijos tarybos pritarimą, numačius sveikatą stiprinančios veiklos programą iki 2021 metų, buvo pateikti dokumentai komisijai, kuri priėmė sprendimą pripažinti „Juventos“ progimnaziją sveikatą stiprinančia mokykla.

Veiklą organizuojančios grupės sudėis >>>

Programa >>>

 

„Sveika mokykla“ 2017 - 2021 m. >>>

Pirmi ant „Akropolio“ ledo >>>

Viltis - prasmingiausia dovana >>>

Septintokės savanoriavo akcijoje „Aš ir Tu – tai Mes“ >>>

„Sveikuolių sveikuoliai“ >>>

Obuolių koliažas >>>

Juventiečiai dalyvavo IV - ajame Solidarumo bėgime >>>

“Juventos” Košių diena >>>

Sveikata arbatos puodelyje  >>>

„Linksmosios rudens gėrybės“ >>>

„Sveikuoliškas“ sekmadienis >>>

Užkandžiai - geltona, žalia, raudona >>>

Pieno kokteilių konkursas >>>

Žaidžiu, judu - sveikas esu >>>

„Sportuojanti mergaitė - būsima olimpietė 2018“ >>>

Padėka už organizuotą nacionalinį renginį „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą-2018“ >>>

„Mankštiada 2018-2019“ >>>

2019 m. sausis >>>

Sklaida >>>  

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2019-03-24 )