Jaunių choras dalyvaus Dainų šventėje

2018 m. kovo 16 d. "Juventos" progimnazijos 5-8 kl. jaunių choras "Melodija" (vad. L. Mikutienė, chormeisterė L. Stankuvienė, koncertmeisterė J. Deveikytė) sėkmingai pasirodė Dainų šventės "Vardan tos..." chorų perklausoje ir gavo kvietimą dalyvauti Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje, kuri vyks Vilniuje, Vingio parko estradoje liepos 4-6 dienomis . Sveikiname šauniuosius choristus!

Choro vadovė Loreta Mikutienė