Mokinių kūrybiškumas stebima

2018 m. kovo 5–16 d. d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vyko kūrybinių plakatų — koliažų patyčių ir smurto prevencijai konkursas — paroda „UŽSIKRĖSK GERUMO BAKTERIJA“. Parodos koordinatorės — Šiaulių „Juventos“ progimnazijos Pradinio ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja Rasa Dauliuvienė, psichologė Dema Juškienė, vyresnioji specialioji pedagogė Rasa Kasparienė, logopedė ekspertė Regina Budrienė, socialinė pedagogė Simona Kiviliauskaitė.Konkurso — parodos tikslas — skatinti saugios, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankios aplinkos formavimąsi, kuri suteiktų visas galimybes mokiniui jaustis gerbiamu, priimamu, vertinant jo nuomonę ir siūlymus, užtikrinant emocinę gerovę.

Konkurse parodoje dalyvavo gausus būrys Šiaulių miesto mokyklų įvairių gebėjimų mokinių, kurie kūrybiškai ir inovatyviai, panaudodami įvairias meninės išraiškos priemones perteikė konkurso idėją ir savo mintis.

Dėkojame 13 pedagogų ir 48 mokiniams iš Šiaulių logopedinės mokyklos, Šiaulių sporto gimnazijos, Šiaulių Dainų progimnazijos, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, Šiaulių Santatvės gimnazijos, kurie neliko abejingi patyčių ir smurto prevencijos skatinimui. Visiems vaikams įteiktos padėkos, mokytojams – metodinės veiklos pažymos, o parodos akimirkos liko įamžintos nuotraukose.

Organizatoriai