„Juventos“ progimnazijos mokytojai Erasmus+ KA1 projekte


Šiaulių „Juventos“ progimnazija, atliepdama šiuolaikines ugdymo tendencijas, nuolat dalyvauja įvairiuose projektuose. Jų metu naujų įgūdžių ir gebėjimų įgyja ir mokiniai, ir jų mokytojai. Pastarieji, būdami ugdymo proceso organizatoriais ir vykdytojais, tiesiogiai įtakoja individualią mokinio raidą. Todėl ypač svarbūs tampa nauji, aktyvias mokinio veiklas skatinantys mokymo metodai.

Būtent Erasmus+KA1 projektas „Projektinis mokymas(is) – įrankis sėkmingam visuminiam asmenybės ugdymui“ ir padeda mokytojams pagilinti netradicinio ugdymo metodų naudojimo pamokoje darbo įgūdžius. 2018 metų rugsėjo 23 - 30 d. mokytojos L.Jurevičiūtė, R.Vargalienė, Z.Girčiuvienė ir R.Palepšaitienė lankėsi Florencijoje (Italija) ir dalyvavo minėto projekto mokymuose. Jų metu buvo pristatytas „Projektais pagrįsto mokymo(si) (Project Based Learning - PBL)“ metodas. Mokymų vadovė Sh. Corvin nuolat akcentavo šio metodo privalumus, suteikiančius galimybes aktyviai mokytis kiekvienam vaikui ir pasiekti asmeninę pažangą.

„Juventos“ progimnazijos mokytojų grupė kartu su kitais mokymų dalyviais nagrinėjo teorinę medžiagą, kūrė projektus, išbandė įvairias PBL metodo technikas nuo projekto idėjos, planavimo iki projekto pristatymo ir vertinimo. Išnagrinėtos ir išbandytos įvairios mokinių bendradarbiavimo formos. Išanalizuoti ilgalaikių ir trumpalaikių projektų įgyvendinimo metodai.

Vyko aktyvios diskusijos, mokytojai dalijosi turima patirtimi apie projektinę veiklą pamokose ir kitose ugdymo veiklose.

Mokymų metu įgytas kompetencijas mokytojos pasirengusios naudoti per pamokas. Projektais pagrįsto mokymo(si) metodas leidžia padaryti mokymo procesą įdomesnį, didina mokinių galimybes pasiekti sėkmę. Jo dėka ugdomi XXI amžiui svarbūs įgūdžiai – kūrybingumas, kritinis mąstymas, bendradarbiavimas ir bendravimas.

Biologijos mokytoja R.Palepšaitienė

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2018-10-09 )