Penktokai mokysis vykdydami projektinę veiklą

Šiaulių „Juventos“ progimnazija, atliepdama šiuolaikines ugdymo tendencijas, dalyvauja Erasmus+KA1 projekte „Projektinis mokymas(is) – įrankis sėkmingam visuminiam asmenybės ugdymui“.

2019 m. balandžio 6 - 14 d. anglų kalbos mokytojos V. Klimavičienė, V. Bernikienė, Ž. Leinartienė ir informacinių technologijų mokytoja E. Bukienė dalyvavo Bolonijoje (Italija) vykusiuose kursuose, kuriuose tobulino projektinio mokymo(si) kompetencijas.

 

Kokie yra projekto įgyvendinimo etapai, kaip teisingai suformuluoti probleminį klausimą, kuo projektinio mokymo(si) metodas skiriasi nuo įprastos mokykloms projektinės veiklos – mokymuose rasti atsakymai į šiuos ir kitus rūpėjusius klausimus.

Įgytos žinios jau visai greitai bus pritaikytos praktikoje: ateinančiais mokslo metais, tęsiant STEAM krypties lavinimą ir taikant projektinio mokymo(si) metodą bus pradėta ugdyti eksperimentinė „Juventos“ progimnazijos penktokų klasė.

IT mokytoja E. Bukienė

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2019-04-28 )