UGDYMO APLINKOS MODERNIZAVIMAS PROGIMNAZIJOJE

Šiaulių „Juventos“ progimnazija (buvusi 12 – oji vidurinė mokykla), 2021 – aisiais metais švęsianti 50 metų veiklos jubiliejų, ne tik atnaujina ugdymo turinį, bet ir sparčiai keičia ugdymo aplinkas.

Mokyklos bendruomenė dėkinga Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, įgyvendinančiai projektą „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-61-0004. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Šio projekto tikslas – skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas, gerinant ugdymo kokybę ir kuriant tam palankias, saugias ir patrauklias sąlygas.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis atnaujinamos progimnazijos patalpos (sporto, aktų salės, poilsio zonos mokiniams, I aukšto fojė, kuriami nauji kabinetai, įgyjama moderni technika, baldai ir kt.).

Džiaugiame dirbdami ir mokydamiesi gražesnėje, jaukesnėje, šviesesnėje ir modernesnėje aplinkoje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Ančerevičiūtė

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2020-09-11 )