Kompiuterizavimas

1994-1995m. mokykloje veikia BK-0010 kompiuterių klasė, vietinis tinklas klasėje, ryšys su centriniu DVK kompiuteriu. Siaubingi monochromatiniai monitoriai arba vietoj jų - didžiuliai nespalvoti televizoriai "Tauras". Mokiniai programuoja BASIC kalba, naudojamos mokomosios, pažintinės programos.

Mokykla tuo metu jau turėjo vieną modernesnį kompiuterį - HP "Vectra" 486 SX. Juo dirbo mokyklos laikraščio "Gama C-Dur" leidėjai, informatikos mokytojas.

1996m. mokyklos direktoriaus V.Girčiaus dėka gaunama labdara iš Olandijos per Šiaulių LIONS klubą - 6 naudoti kompiuteriai "Tulip" 8086. Tai pirmas žingsnelis į IBM tipo kompiuterių naudojimą pamokose.

1996m., J.Janonio gimnazijai gavus naują kompiuterių klasę, mokykla iš jos gauna 12 kompiuterių - po šešis 8086 XT ir 80286 AT.

1996m. mokykla jau turi interneto ryšį, naudojasi elektroniniu paštu. Prijungtas vienas kompiuteris kompiuterių klasėje. Naudojama komutuojama linija. Kompiuteriu pradeda naudotis ir mokyklos direktorius V.Girčius bei raštinės sekretorė.

1997m. rudenį mokykla įsigyja modernų tam metui kompiuterį - "Tornado Expert" Pentium MMX 166. Juo dirbo informatikos mokytojas, mokyklos laikraščio leidėjai, mokyklos interneto svetainės kūrėjai. Internetu ir elektroniniu paštu pradeda naudotis direktorius.

1998m. gruodį gautas kompiuteris IBM 300 GL (350 Mhz). Skirtas projekto "Lietuvos švietimo informacinė sistema" (studentų-moksleivių duomenų bazės kaupimas) vykdymui. Prie interneto kompiuterių klasėje prijungti 2 kompiuteriai.

2000m. gegužę, už lėšas akcijos metu surinktas iš mokinių, nupirkta 10 naudotų kompiuterių Pentium 90. Visi jie sujungti į vietinį kompiuterių tinklą. 2000m. rudenį - kompiuteris mokytojų kambaryje.

2001m. pavasarį gavus keletą senų 80486 kompiuterių (labdara), jie išdalinami mokyklos administracijai (pavaduotojams, buhalterei, skaityklai, ūkvedžiui).

2001m. rudenį mokykloje įvedamas internetas per kabelinę televiziją Splius. Išvedžiojamas naujas vietinis kompiuterių tinklas, pastatoma šiuolaikiška tinklo įranga. Kompiuterių tinkle jau ne tik klasės 12 kompiuterių, bet ir raštinė (direktorius ir sekretorė), pavaduotojai, buhalterė, skaitykla, mokytojų kambarys. Visuose kompiuteriuose veikia internetas. Mokyklos buhalterija pradeda naudoti specializuotą banko programą mokytojų atlyginimų apskaitai ir pervedimams.

Skaitykloje mokiniai laisvu laiku turi galimybę padirbėti kompiuteriu ar panaršyti internete. Mokyklos kompiuterizacija ir toliau plečiama.

2002m. rudenį, tęsiant mokyklų kompiuterizavimo projektą, gavome 11 galingų modernių naujų kompiuterių: 1 mokytojo darbo vieta ir 10 darbo vietų mokiniams. Daugelis iki šiol kompiuterių klasėje buvusių kompiuterių "iškeliavo" į kitas patalpas. Skaitykloje jau yra 4 darbo vietos, savo darbo vietas atnaujino mokyklos administracija, kompiuterius į kabinetus gavo kai kurių dalykų mokytojai.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2007-04-06 )